Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
20. ledna 2022 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Polisportiva Fossaltina se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Polisportiva Fossaltina a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Polisportiva Fossaltina souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Polisportiva Fossaltina shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Polisportiva Fossaltina také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Polisportiva Fossaltina automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Polisportiva Fossaltina využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Polisportiva Fossaltina.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Polisportiva Fossaltina, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Polisportiva Fossaltina nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Polisportiva Fossaltina doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Polisportiva Fossaltina. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Polisportiva Fossaltina nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Polisportiva Fossaltina a rodinu webů Polisportiva Fossaltina.

Použití osobních informací

Polisportiva Fossaltina shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Polisportiva Fossaltina a k poskytování služeb, o které jste požádali. Polisportiva Fossaltina také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Polisportiva Fossaltina a jeho přidružených částí. Polisportiva Fossaltina vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Polisportiva Fossaltina neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Polisportiva Fossaltina Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Polisportiva Fossaltina může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Polisportiva Fossaltina a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Polisportiva Fossaltina nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Polisportiva Fossaltina udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Polisportiva Fossaltina za účelem zjištění, jaké služby Polisportiva Fossaltina jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Polisportiva Fossaltina, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Polisportiva Fossaltina prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Polisportiva Fossaltina nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Polisportiva Fossaltina a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Polisportiva Fossaltina nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Polisportiva Fossaltina používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Polisportiva Fossaltina nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Polisportiva Fossaltina, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Polisportiva Fossaltina nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Polisportiva Fossaltina zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Polisportiva Fossaltina uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Polisportiva Fossaltina vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Polisportiva Fossaltina nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Polisportiva Fossaltina na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
disegnato da massimo perissinotto   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation